Propagowanie świadomego oddawania narządów
do przeszczepu poprzez rozpowszechnianie
aktywności fizycznej i sportu.

 
fbtwitter 

7. PZU Bieg po Nowe Życie, 5 września 2015 r., Warszawa

017

W 7. edycji PZU Biegu po Nowe Życie wystartowało 67 sztafet. W każdej 3. osobowej sztafecie startował pacjent po transplantacji narządu, Dawca rodziny lub Dawca krzyżowy i łańcuchowy. Odbywał się on w formule marszu z kijkami do nordic walking. Mamy nadzieję, że ta formuła przyczyni się w przyszłości do wprowadzenia w naszym kraju dawstwa altruistycznego.

Cieszymy się bardzo, że byli z nami nowi członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni Dawcy rodzinni oraz Dawcy i Biorcy z przeszczepu krzyżowego i łańcuchowego. Biorcy ze względu na krótki czas od przeszczepienia, nie mogli aktywnie brać udziału w sztafecie, ale mamy nadzieję, że dołączą do nas w marcu 2016 roku. Starty nasze wspierał dr n. med. Jarosław Czerwiński: chirurg, transplantolog, dyrektor POLTRANSPLANTU.

W roku 2015 dokonał się duży postęp w transplantacji.

Przeszczep krzyżowy - 10 lutego 2015 r. - Pierwszy w Polsce

"Krzyżowy przeszczep nerek to metoda transplantacji, która polega na tym, że dwie obce sobie pary wymieniają się nerkami. Krzyżowy przeszczep nerek jest nadzieją dla chorych, którzy nie mają żadnej spokrewnionej osoby, która mogłaby oddać im nerkę, a dodatkowo nie można znaleźć zmarłego dawcy". Autor: Monika Majewska.

W przeszczepie krzyżowym wzięli udział: Pan Przemysław (dawca dla Justyna Fiuk) (żona) i Jacek Fiuk (dawca dla Aliny Shade). Źródło: Internet.

Pierwsze dwie pary z przeszczepu krzyżowego, mówią o sobie: „Jesteśmy już praktycznie jak rodzina”


            Pani Justyna urodziła się z jedną nerką i ta jedyna trzy lata temu przestała działać. Mąż, pan Jacek chciał jej oddać swoją, ale jest niezgodność immunologiczna. Nerkę oddał jej więc pan Przemysław. Z kolei jego partnerka – pani Alina – w zamian otrzymała nerkę od pana Jacka. – Jesteśmy już praktycznie jak rodzina i teraz tym bardziej jesteśmy rodziną – powiedziała wzruszona Alina Shade. Pierwszy przeszczep krzyżowy nerki zapoczątkował falę par, które postanowiły się wymieć swoimi nerkami z innymi parami, aby ratować życie ukochanej i bliskiej im osoby. Decyzja tych 2.par przyczyniła sie do tego, aby za 3 miesiące dokonać łańcuchowego przeszczepienia nerki, który odbył się 23 czerwca 2015 r. Źródło: Internet

Pierwszy przeszczep krzyżowy nerki zapoczątkował falę par, które postanowiły się wymieć swoimi nerkami z innymi parami, aby ratować życie ukochanej i bliskiej im osoby. Decyzja tych 2.par przyczyniła sie do tego, aby za 3 miesiące dokonać łańcuchowego przeszczepienia nerki, który odbył się 23 czerwca 2015 r.

Przeszczep łańcuchowy. 23 czerwca 2015 r. Pierwszy w Polsce.

Łańcuchowy przeszczep nerki to znana metoda transplantacji na świecie, polegająca na tym, że przynajmniej trzy obce sobie pary "wymieniają się" nerkami. Taki rodzaj zabiegu jest nadzieją dla chorych, którzy ze względu na niezgodność immunologiczną czy niezgodność grup krwi nie mogą otrzymać nerki od bliskiej osoby. Źródło: Internet.

3 pary uczestniczące w przeszczepie łańcuchowym to: Krystian Mantycki (syn) dawca dla Jacka Nowaka, Danuta Mantycka (mama Krystiana Mantyckiego - biorca od Anzelm Wilka (dawca), Elżbieta Wilk (biorca) od Jolanty Perlińskiej (dawca). KM

Krzyżowy i łańcuchowy przeszczep nerek - konieczna zgoda sądu -

Zgodnie z prawem, pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, które mają być przekazane osobie nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, wymaga zgody sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek kandydata na dawcę, po jego wysłuchaniu i po zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Decyzja zwykle zostaje podjęta dość szybko, bo w postępowaniu nieprocesowym. Źródło: Internet

 

Zdjęcia z 7. edycji PZU Biegu po Nowe Życie >>>

Please publish modules in offcanvas position.