Propagowanie świadomego oddawania narządów
do przeszczepu poprzez rozpowszechnianie
aktywności fizycznej i sportu.

 
fbtwitter 

 

 • Nasza misja

Propagowanie świadomego oddawania narządów do przeszczepu poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji.

 

 • Nasz cel
 • Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzacje i rozwój psychofizyczny.
 • Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
 • Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Popularyzacja idei transplantacyjnej.

 

 • Nasze zadania
 • Organizacja, popularyzacja i rozwój kultury fizycznej i sportu wsród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
 • Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

       - różnych dyscyplin sportowych,
       - rekreacji ruchowej,
       - uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

 • Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpraca z mediami.
 • Organizacja zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
 • Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
 • Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
 • Prowadzenie sekcji sportowej przygotowującej do Europejskich i Światowych Igrzysk dla Osób po Przeszczepieniu Narządów.
 • Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dzieci i osób dorosłych po przeszczepieniu narządów.
 • Organizacja kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
 • Prowadzenie działalnosci wydawniczej.
 • Współpraca z Ośrodkami Transplantacyjnymi oraz organizacjami wspierającymi dzieci i osoby dorosłe po przeszczepieniu narządów oraz ze szkołami.
 • Współpraca z Akademiami Wychowania Fizycznego i uczelniami kształcącymi studentów wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.
 • Współpraca z Akademiami Medycznymi w zakresie popularyzacji celów Stowarzyszenia Sportu.

Please publish modules in offcanvas position.